Böta Kvarn-gruppen blir BKtech

Vi kommer successivt byta namn på de bolag som ingår i koncernen och samla alla bolag under ett varumärke.

Dagens koncern har bildats genom både organisk tillväxt och förvärv. För att skapa tydlighet både internt och externt i vägen framåt har koncernstyrelsen beslutat att koncernens bolag samlas under ett och samma varumärke.

 

Tags:
,