BKtech tecknar exklusivitetssavtal för rökgasrening

Bolaget har ingått ett exklusivitetsavtal med Tri-Mer Global Technologies SRL för leverans av keramisk rökgasreningsutrustning. Exklusiviteten gäller för träpellets- och träpulvereldade anläggningar upp till 10 MW. BKtech har försäljningsrätt på effekter över 10 MW. Avtalet gäller för de nordiska och baltiska marknaderna.

I samband med att de nya utsläppskraven för fastbränsleeldade anläggningar, MCP-direktivet, blev verklighet i slutet av 2018 har BKtech sökt en stark och kompetent samarbetspartner för utrustning för rökgasrening. Valet föll på amerikanska Tri-Mer Global Technologies som är världsledande inom rökgasrening genom användning av keramiska filter. Teknologin är beprövad sedan många år.

Avtalet ger BKtech möjligheten att själva producera och montera delar av produkterna i fabriken i Blomstermåla. Det leder till minskade transporter och mer kostnadseffektiv produktion och därmed väldigt konkurrenskraftiga priser på produkterna.

 

” – Detta avtal stärker vår konkurrensförmåga och vi säkerställer tillgången till den teknik vi behöver. Avtalet är viktigt för båda parter för de nya träpellets- och träpulvereldade anläggningar BKtech kontinuerligt levererar till marknaden. Eftersom det nya MCP-direktivet även ställer krav på gamla anläggningar från och med 2025 (>5MW) och 2030 (<5MW) så får BKtech genom avtalet en mycket bra position att kunna erbjuda befintliga ägare av fastbränsleanläggningar rökgasrening i världsklass till ett konkurrenskraftigt pris, säger bolagets tf. VD Niclas Jonsson.”