BKtech formar strategisk allians med Ariterm

Bolaget har ingått ett samarbetsavtal i form av en strategisk allians med finska Ariterm Service Oy för leverans och utveckling av pelletsbrännare, flisbrännare, pelletspannor, flispannor och kringutrustning för effekter från 200 kW till 4 MW. Båda parterna förväntar sig kraftig försäljningsökning nu när trenden mot fossilfri energiproduktion växer sig starkare.

Ariterm Service Oy har köpt samtliga rättigheter för de internationellt kända bioenergiprodukterna från Ariterm Oy och levererar nu pannor och brännare för användning i industriella och kommersiella anläggningar, samt även för vissa villaprodukter, på marknaderna i Europa och Nordamerika.

BKtech är marknadsledande när det gäller mobila värme-, hetvatten- och ånganläggningar för bioenergi samtidigt som Ariterm är marknadsledande när det gäller brännarteknologi i segmentet 200 kW till 2 MW. En strategisk allians blir därmed viktig för båda parter.

Avtalet i korthet;

  • BKtech blir prioriterad kund för Ariterm på de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer att tillsätta en styrelseledamot i Ariterms styrelse.
  • BKtech kommer att etablera ett lager av reservdelar för äldre anläggningar, vilket ger snabba leveranser till de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer erbjuda service och underhåll av anläggningar tidigare levererade av Ariterm.
  • Ariterm kommer att sälja BKtech:s värmecentraler på den finska marknaden och andra internationella marknader, med fokus på ångtillämpningar.
  • Bolagen etablerar en teknisk arbetsgrupp för att gemensamt fortsätta produktutvecklingen.

Pelletsbrännare från Ariterm tillverkas från 200 kW till 2 MW med tryckklasser från 4 till 32 bar. Samtliga modeller är vattenmantlade och kan förses med vattenkylning för både roster och askskruvar. Pannor levereras upp till 4 MW och med tryckklass upp till 10 bar och 175o C.

” – Detta avtal ger oss en fantastisk möjlighet att leverera våra värme-, hetvatten- och ångsystem med marknadens i särklass bästa komponenter för pellets- och fliseldning. Att vi sedan även kan styra produktutvecklingen för framtiden ger oss trygghet utöver det vanliga”, säger Niclas Jonsson, tf. VD BK Tech Group AB.

” – Samarbetsavtalet med BKtech är strategiskt mycket viktigt för Ariterm. Vi får inte bara en kompetent och innovativ volymkund utan även en kund som tillsammans med oss kan driva på utvecklingen av nya produkter för alla sorters tillämpningar”, säger Jari Kanervo, CEO Ariterm Service Oy.