BKtech tecknar avtal med Wermlands Mejeri

Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning
av fossil eldningsolja till att istället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter.
Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på
Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700kW.
Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem.
Leverans beräknas till hösten 2021.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter,
i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.