Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

AFFÄRSIDÉ

Helhetslösningar som minskar resursförbrukning och klimatpåverkan

 

BKtech erbjuder helhetslösningar inom modulbaserade bioenergianläggningar samt andra tekniska lösningar som minskar resursförbrukning och klimatpåverkan.

 

Genom att kunna erbjuda hela kedjan från förstudie, konstruktion, tillverkning, installation, service och leveranser av biobränsle kan vi i egen regi tillgodose våra kunders långsiktiga önskemål och behov.