Bioenergi

Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning
av fossil eldningsolja till att istället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter.
Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på
Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700kW.
Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem.
Leverans beräknas till hösten 2021.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter,
i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

 

 

 

BKtech har driftsatt och överlämnat ytterligare en mobil ånganläggning.

Den här gången gäller det CWS-boco Sweden AB som har investerat i en mobil ånganläggning på 1.3MW för sitt tvätteri i Skara.

Därmed kan CWS-boco garantera fossilfria, hållbara och förnybara tvättjänster till sina kunder.

BKtech tackar för gott samarbete under installationstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Coast Distillery har fått leverans av en ny ångpanna på 870kW. Det är vår första leverans av en anläggning på en pannskid där allt montage har gjorts i vår fabrik Blomstermåla. Pannskiden lyfts sedan på plats och pannhuset byggs runt skiden. Allt detta för att minimera montage på plats och på så sätt minimera störningar hos kunden.

 

Kundnytta och innovation på samma gång!

 

 

 

 

High Coast Whisky i Bjärtrå, Norrbotten, har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att i stället använda bioenergi i form av träpellets för sin whiskytillverkning. Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på High Coast Whisky. Bioenergin kommer att levereras via en ny ångpanna på 870kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2020.

 

I och med energikonverteringen kommer High Coast Distillery att reducera utsläppet av COmed ca 560 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ca 200 normalkörda personbilar på årsbasis.

 

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

 

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.