Energikonvertering

Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning
av fossil eldningsolja till att istället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter.
Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på
Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700kW.
Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem.
Leverans beräknas till hösten 2021.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter,
i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

 

 

 

BKtech har driftsatt och överlämnat ytterligare en mobil ånganläggning.

Den här gången gäller det CWS-boco Sweden AB som har investerat i en mobil ånganläggning på 1.3MW för sitt tvätteri i Skara.

Därmed kan CWS-boco garantera fossilfria, hållbara och förnybara tvättjänster till sina kunder.

BKtech tackar för gott samarbete under installationstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår kund Svenska Lantchips AB har ställt om till fossilfri produktion av sina chips. Det är de först i världen med att göra. Förutom en lägre kostnad för energin så har Svenska Lantchips fått en konkurrensfördel som de tydligt beskriver på sina förpackningar. Det är det vi på BKtech kallar kundnytta på riktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget har ingått ett samarbetsavtal i form av en strategisk allians med finska Ariterm Service Oy för leverans och utveckling av pelletsbrännare, flisbrännare, pelletspannor, flispannor och kringutrustning för effekter från 200 kW till 4 MW. Båda parterna förväntar sig kraftig försäljningsökning nu när trenden mot fossilfri energiproduktion växer sig starkare.

Ariterm Service Oy har köpt samtliga rättigheter för de internationellt kända bioenergiprodukterna från Ariterm Oy och levererar nu pannor och brännare för användning i industriella och kommersiella anläggningar, samt även för vissa villaprodukter, på marknaderna i Europa och Nordamerika.

BKtech är marknadsledande när det gäller mobila värme-, hetvatten- och ånganläggningar för bioenergi samtidigt som Ariterm är marknadsledande när det gäller brännarteknologi i segmentet 200 kW till 2 MW. En strategisk allians blir därmed viktig för båda parter.

Avtalet i korthet;

  • BKtech blir prioriterad kund för Ariterm på de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer att tillsätta en styrelseledamot i Ariterms styrelse.
  • BKtech kommer att etablera ett lager av reservdelar för äldre anläggningar, vilket ger snabba leveranser till de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer erbjuda service och underhåll av anläggningar tidigare levererade av Ariterm.
  • Ariterm kommer att sälja BKtech:s värmecentraler på den finska marknaden och andra internationella marknader, med fokus på ångtillämpningar.
  • Bolagen etablerar en teknisk arbetsgrupp för att gemensamt fortsätta produktutvecklingen.

Pelletsbrännare från Ariterm tillverkas från 200 kW till 2 MW med tryckklasser från 4 till 32 bar. Samtliga modeller är vattenmantlade och kan förses med vattenkylning för både roster och askskruvar. Pannor levereras upp till 4 MW och med tryckklass upp till 10 bar och 175o C.

” – Detta avtal ger oss en fantastisk möjlighet att leverera våra värme-, hetvatten- och ångsystem med marknadens i särklass bästa komponenter för pellets- och fliseldning. Att vi sedan även kan styra produktutvecklingen för framtiden ger oss trygghet utöver det vanliga”, säger Niclas Jonsson, tf. VD BK Tech Group AB.

” – Samarbetsavtalet med BKtech är strategiskt mycket viktigt för Ariterm. Vi får inte bara en kompetent och innovativ volymkund utan även en kund som tillsammans med oss kan driva på utvecklingen av nya produkter för alla sorters tillämpningar”, säger Jari Kanervo, CEO Ariterm Service Oy.

Naturvårdsverket öppnar för nya ansökningar till Klimatklivet för att minska utsläppen. Den första ansökningsomgången är öppen 15–28 augusti. Utöver ansökningsomgången i augusti planeras även för en omgång i oktober. Totalt stöd för 2019 uppgår till 1,5 miljarder kronor.

Har ni planer på att energikonvertera från olja eller gas, kontakta gärna oss, så hjälper vi er med både teknisk lösning och vid behov ansökan till Klimatklivet.

Tillsammans kan vi minska klimatpåverkan och BKtech kan med vår erfarenhet och kompetens inom energikonvertering vara ett stöd på resan.

 

BKtech är stolta över att ha tilldelats årets miljöpris av Centerpartiet i Mönsterås Kommun.

Motiveringen lyder:

”BKtech är ett teknikföretag och erbjuder sina kunder lösningar som sänker energikostnaderna samtidigt som klimatutsläppen minskar, genom omställning från fossila bränslen till bioenergi. Företaget har levererat ett stort antal anläggningar till svensk industri där kunderna övergått till hållbar energianvändning i såväl tillverkningsprocessen som för uppvärmning. Därmed är BKtech en mycket viktigt aktör för att nå de svenska och globala miljömålen”.

Vi tycker det är väldigt roligt att bli uppmärksammade på hemmaplan och utnämningen ger oss mer energi på vår resa framåt

 

BKtech levererar en 870kW pelletseldad ångpanna till Ludvig Sörensen AB i Sävsjö. Installationen innebär att Lulles sänker sina CO2 utsläpp med 300 ton per år.

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd.

Tiden från ordertecknande till installation var 7 månader och driftsättning skedde i maj 2019

”Ludvig Sörensen AB, i folkmun ”Lulles”, är ett fristående charkföretag med anor från 1800-talet. Vi tillverkar charkvaror till grossister och detaljister och vi gör det med upptäckarlustainnovationsglädje och stort matintresse”

 

 

BKtech levererar en 500kW pelletseldad värmeanläggning till Invacare Rea AB i Diö. Konverteringen innebär att Invacare reducerar sina CO2 utsläpp med 350 ton per år samtidigt som de gör en besparing på ca 300 000 SEK per år

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd på 82 kubikmeter.

Överlämning och driftsättning beräknas ske vecka 33.

 

”Invacare är världens ledande tillverkare av hjälpmedel för människor med funktionshinder, med marknadsnärvaro i över 80 länder och fler än 6 000 medarbetare globalt.”