Pellets

BK Tech Pellets AB har ingått ett ettårigt leveransavtal gällande leverans av bränslepellets i säck till Danmark. Affärsrelationen med kunden har funnits länge. Dock har den avtalade volymen historiskt ej varit så hög som nu.

 

Leveranserna kommer ske från fabriken i Böta Kvarn under perioden 2019-06-01 till 2020-06-30. Produkterna avtalet avser är både 6mm och 8mm bränslepellets packade i 16kg säckar. Affärspartnern som ej nämns med namn är ett grossistföretag inom byggsektorn som genom ett antal egna varuhus vänder sig till privatmarknaden.

 

”Detta avtal ger oss utöver dess faktiska värde även möjligheter att planera vår produktion samt möjliggör avsättning för vår produkt utanför den klassiska eldningssäsongen, säger bolagets VD Peter Rylander”

BKtech levererar en 870kW pelletseldad ångpanna till Ludvig Sörensen AB i Sävsjö. Installationen innebär att Lulles sänker sina CO2 utsläpp med 300 ton per år.

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd.

Tiden från ordertecknande till installation var 7 månader och driftsättning skedde i maj 2019

”Ludvig Sörensen AB, i folkmun ”Lulles”, är ett fristående charkföretag med anor från 1800-talet. Vi tillverkar charkvaror till grossister och detaljister och vi gör det med upptäckarlustainnovationsglädje och stort matintresse”

 

 

BKtech levererar en 500kW pelletseldad värmeanläggning till Invacare Rea AB i Diö. Konverteringen innebär att Invacare reducerar sina CO2 utsläpp med 350 ton per år samtidigt som de gör en besparing på ca 300 000 SEK per år

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd på 82 kubikmeter.

Överlämning och driftsättning beräknas ske vecka 33.

 

”Invacare är världens ledande tillverkare av hjälpmedel för människor med funktionshinder, med marknadsnärvaro i över 80 länder och fler än 6 000 medarbetare globalt.”

 

Peter Rylander tillträdde som VD i BKtech Pellets AB den 25 mars. Senast kommer Peter från en roll på Liljas Personbilar i Kalmar.

”I takt med att koncernen växer har vi behov av att renodla våra ansvarsområden. Med Peter för vi en tydlig och strukturerad verksamhetsledare som dedikerat kommer driva bolaget in i nästa fas. Jag kommer kunna frigöra tid för att fokusera på min roll som affärsområdeschef säger avgående VD:n Jesper Svensson”