Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

HISTORIA

 

Skapat av stormen Gudrun och sunt förnuft.

 

För lite över tio år sedan, i efterdyningarna av stormen Gudrun, lades grunden till det som idag är BKtech. Där andra såg en katastrof såg vi nya möjligheter.

När hektar efter hektar av stormfälld skog förvandlats till virke och virkesförråden var fulla, föddes idén att göra pellets av resterna. Ur kunskapen om pellets växte insikten om pannans betydelse för energieffektiviteten. Därifrån var steget sedan inte långt till att utveckla helhetslösningar för långsiktigt hållbar energiproduktion med biobränsle.

 

I dag har verksamheten vuxit och breddats till en koncern med flertalet bolag med huvudsaklig inriktning på energiomställning inom industrin.

 

Med ursprung i en katastrof skapar vi idag lösningar som bidrar till att minska risken för framtida katastrofer.