Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

KÄRNVÄRDEN

 

Våra kärnvärden ska hjälpa oss uppnå vår vision

 

Hållbarhet

Hållbarhet speglar viljan att ta ansvar för miljön och tron på att det går att skapa hållbar tillväxt i god samklang med jordens resurser och samhällets krav.

Hållbarhet handlar också om att skapa hållbara relationer med kunder och partners, leverantörer, internt i koncernen samt samhället i stort.

Innovation

På BKtech likställer vi innovation med problemlösning. Att tänka i nya banor och ibland utanför boxen. Att lyssna på och tolka våra kunders utmaningar och komma med proaktiva lösningsförslag.

För oss innebär innovativ är att vara i kontinuerlig utveckling. Därför är ständigt lärande och nyfikenhet viktigt för oss.

 

Kompetens

Vår styrka är specialistkompetens i samverkan. De olika verksamheterna och individerna inom BKtech samverkar för att leverera en helhetslösning till våra kunder.

För att lyckas i vårt arbete strävar vi efter att varje individs unika kompetens ska lyftas fram och utvecklas för att på så sätt bidra till helheten.

Det är tillsammans vi finner lösningarna som hjälper våra kunder energieffektivisera med bioenergi.