Klimatklivet

Ansökningsperioder för Klimatklivet 2021

Naturvårdsverket har beslutat om nedan ansökningsperioder för Klimatklivet 2021.

18 januari – 29 januari

13 april – 27 april

24 augusti – 9 september

8 november – 18 november

Klimatklivet – vad är det?

 

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar
utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige.

De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona.

Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Vi hjälper er med ansökan

 

Vi kan hjälpa er att utreda om ni har rätt till investeringsstöd via Klimatklivet.

Självklart kan vi även hjälpa er med själva ansökan. Vi har stor erfarenhet av denna process och har historiskt hjälpt kunder inom olika industrier med ansökan.

Kontakta oss om ni är nyfikna på att veta mer!

Energilösningar

Läs mer 

Bränslepellets

Läs mer 

Service

Läs mer 

Produktion

Läs mer