Vår kund Svenska Lantchips AB har ställt om till fossilfri produktion av sina chips. Det är de först i världen med att göra. Förutom en lägre kostnad för energin så har Svenska Lantchips fått en konkurrensfördel som de tydligt beskriver på sina förpackningar. Det är det vi på BKtech kallar kundnytta på riktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagen BK Tech Group AB (BKtech) och Jan Vikström Holding AB (JVH) har tecknat avtal där JVH blir ny ägare av 50 procent av BKtech-koncernen. Niclas Jonsson, Koncernchef BK Tech Group AB, kvarstår som ägare till övriga 50 procent. JVH:s förvärv, som är en kombination av aktieförvärv och nyemission, innebär ett mycket starkt finansiellt paket som säkerställer BKtech:s fortsatta utveckling och expansion.

 

I grund och botten handlar affären om ett möte mellan två framgångsrika entreprenörer som delar värderingar om BKtech:s framtid.

  • Bioenergi kommer att spela en nyckelroll för världens framtida förnybara energiförsörjning.
  • För att kunna vara en långsiktig framgångsrik aktör krävs betydande finansiell styrka, genomtänkt strategi och absolut förmåga.
  • Samverkan krävs för fortsatt tillväxt.

 

Världen står inför en energiomställning som måste ske för kommande generationers skull. BKtech:s förnybara energilösningar handlar inte enbart om bioenergiteknik utan om något mycket större. BKtech går, tillsammans med kunderna, långt in i processystemen och skapar värden i form av ekonomiskt hållbara och miljövänliga lösningar. BKtech har under fem år utvecklat teknik och är nu marknadsledande inom segmentet.

 

” – Större delen av mitt vuxna liv har jag ägnat mig åt att försöka skapa en bättre framtid för nästa generation. Min satsning i BKtech ligger helt i linje med det. Jag ser att BKtech är marknadsledande i Sverige när det gäller industrins energiomställning till bioenergi. Ytterst vill jag medverka till att BKtech når ut med sin teknik och lösningar för energiomställning. Det är ett viktigt bidrag för att effektivt ställa om industrin, rädda miljön, skapa jobb och skapa en bättre framtid för alla. Jag har imponerats av företaget och den anda som råder där. Jag har också imponerats av Niclas Jonsson”, säger Jan Vikström, JVH.

 

BKtech har växt snabbt de senaste åren och kommer att fortsätta samla företag inom BKtech-koncernen för att accelerera företagets teknikutveckling och expansion.

” – Jan har sedan 1999 drivit företag, med omsättning från noll kronor till närmare en miljard kronor inom utbildningsbranschen, med en vision som liknar BKtech:s. Vi har i grunden samma värderingar och vi ser många mervärden i den här affären. Inte minst styrkan i vårt entreprenörskap och vad vi gemensamt har satt som mål att skapa”, säger Niclas Jonsson, VD BK Tech Group.

 

 

Kontaktinformation

Staffan Lundegårdh
Marknadschef, BK Tech Energy AB
staffan.lundegardh@bktech.se
+46 76 130 9788

Jan Vikström
Jan Vikström Holding AB
jan.vikstrom@larande.se
+46 70 826 4250

Bolaget har ingått ett samarbetsavtal i form av en strategisk allians med finska Ariterm Service Oy för leverans och utveckling av pelletsbrännare, flisbrännare, pelletspannor, flispannor och kringutrustning för effekter från 200 kW till 4 MW. Båda parterna förväntar sig kraftig försäljningsökning nu när trenden mot fossilfri energiproduktion växer sig starkare.

Ariterm Service Oy har köpt samtliga rättigheter för de internationellt kända bioenergiprodukterna från Ariterm Oy och levererar nu pannor och brännare för användning i industriella och kommersiella anläggningar, samt även för vissa villaprodukter, på marknaderna i Europa och Nordamerika.

BKtech är marknadsledande när det gäller mobila värme-, hetvatten- och ånganläggningar för bioenergi samtidigt som Ariterm är marknadsledande när det gäller brännarteknologi i segmentet 200 kW till 2 MW. En strategisk allians blir därmed viktig för båda parter.

Avtalet i korthet;

  • BKtech blir prioriterad kund för Ariterm på de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer att tillsätta en styrelseledamot i Ariterms styrelse.
  • BKtech kommer att etablera ett lager av reservdelar för äldre anläggningar, vilket ger snabba leveranser till de svenska, norska och danska marknaderna.
  • BKtech kommer erbjuda service och underhåll av anläggningar tidigare levererade av Ariterm.
  • Ariterm kommer att sälja BKtech:s värmecentraler på den finska marknaden och andra internationella marknader, med fokus på ångtillämpningar.
  • Bolagen etablerar en teknisk arbetsgrupp för att gemensamt fortsätta produktutvecklingen.

Pelletsbrännare från Ariterm tillverkas från 200 kW till 2 MW med tryckklasser från 4 till 32 bar. Samtliga modeller är vattenmantlade och kan förses med vattenkylning för både roster och askskruvar. Pannor levereras upp till 4 MW och med tryckklass upp till 10 bar och 175o C.

” – Detta avtal ger oss en fantastisk möjlighet att leverera våra värme-, hetvatten- och ångsystem med marknadens i särklass bästa komponenter för pellets- och fliseldning. Att vi sedan även kan styra produktutvecklingen för framtiden ger oss trygghet utöver det vanliga”, säger Niclas Jonsson, tf. VD BK Tech Group AB.

” – Samarbetsavtalet med BKtech är strategiskt mycket viktigt för Ariterm. Vi får inte bara en kompetent och innovativ volymkund utan även en kund som tillsammans med oss kan driva på utvecklingen av nya produkter för alla sorters tillämpningar”, säger Jari Kanervo, CEO Ariterm Service Oy.

Bolaget har ingått ett exklusivitetsavtal med Tri-Mer Global Technologies SRL för leverans av keramisk rökgasreningsutrustning. Exklusiviteten gäller för träpellets- och träpulvereldade anläggningar upp till 10 MW. BKtech har försäljningsrätt på effekter över 10 MW. Avtalet gäller för de nordiska och baltiska marknaderna.

I samband med att de nya utsläppskraven för fastbränsleeldade anläggningar, MCP-direktivet, blev verklighet i slutet av 2018 har BKtech sökt en stark och kompetent samarbetspartner för utrustning för rökgasrening. Valet föll på amerikanska Tri-Mer Global Technologies som är världsledande inom rökgasrening genom användning av keramiska filter. Teknologin är beprövad sedan många år.

Avtalet ger BKtech möjligheten att själva producera och montera delar av produkterna i fabriken i Blomstermåla. Det leder till minskade transporter och mer kostnadseffektiv produktion och därmed väldigt konkurrenskraftiga priser på produkterna.

 

” – Detta avtal stärker vår konkurrensförmåga och vi säkerställer tillgången till den teknik vi behöver. Avtalet är viktigt för båda parter för de nya träpellets- och träpulvereldade anläggningar BKtech kontinuerligt levererar till marknaden. Eftersom det nya MCP-direktivet även ställer krav på gamla anläggningar från och med 2025 (>5MW) och 2030 (<5MW) så får BKtech genom avtalet en mycket bra position att kunna erbjuda befintliga ägare av fastbränsleanläggningar rökgasrening i världsklass till ett konkurrenskraftigt pris, säger bolagets tf. VD Niclas Jonsson.”

Naturvårdsverket öppnar för nya ansökningar till Klimatklivet för att minska utsläppen. Den första ansökningsomgången är öppen 15–28 augusti. Utöver ansökningsomgången i augusti planeras även för en omgång i oktober. Totalt stöd för 2019 uppgår till 1,5 miljarder kronor.

Har ni planer på att energikonvertera från olja eller gas, kontakta gärna oss, så hjälper vi er med både teknisk lösning och vid behov ansökan till Klimatklivet.

Tillsammans kan vi minska klimatpåverkan och BKtech kan med vår erfarenhet och kompetens inom energikonvertering vara ett stöd på resan.

 

BKtech är stolta över att ha tilldelats årets miljöpris av Centerpartiet i Mönsterås Kommun.

Motiveringen lyder:

”BKtech är ett teknikföretag och erbjuder sina kunder lösningar som sänker energikostnaderna samtidigt som klimatutsläppen minskar, genom omställning från fossila bränslen till bioenergi. Företaget har levererat ett stort antal anläggningar till svensk industri där kunderna övergått till hållbar energianvändning i såväl tillverkningsprocessen som för uppvärmning. Därmed är BKtech en mycket viktigt aktör för att nå de svenska och globala miljömålen”.

Vi tycker det är väldigt roligt att bli uppmärksammade på hemmaplan och utnämningen ger oss mer energi på vår resa framåt

 

BK Tech Pellets AB har ingått ett ettårigt leveransavtal gällande leverans av bränslepellets i säck till Danmark. Affärsrelationen med kunden har funnits länge. Dock har den avtalade volymen historiskt ej varit så hög som nu.

 

Leveranserna kommer ske från fabriken i Böta Kvarn under perioden 2019-06-01 till 2020-06-30. Produkterna avtalet avser är både 6mm och 8mm bränslepellets packade i 16kg säckar. Affärspartnern som ej nämns med namn är ett grossistföretag inom byggsektorn som genom ett antal egna varuhus vänder sig till privatmarknaden.

 

”Detta avtal ger oss utöver dess faktiska värde även möjligheter att planera vår produktion samt möjliggör avsättning för vår produkt utanför den klassiska eldningssäsongen, säger bolagets VD Peter Rylander”

BKtech levererar en 870kW pelletseldad ångpanna till Ludvig Sörensen AB i Sävsjö. Installationen innebär att Lulles sänker sina CO2 utsläpp med 300 ton per år.

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd.

Tiden från ordertecknande till installation var 7 månader och driftsättning skedde i maj 2019

”Ludvig Sörensen AB, i folkmun ”Lulles”, är ett fristående charkföretag med anor från 1800-talet. Vi tillverkar charkvaror till grossister och detaljister och vi gör det med upptäckarlustainnovationsglädje och stort matintresse”

 

 

BKtech levererar en 500kW pelletseldad värmeanläggning till Invacare Rea AB i Diö. Konverteringen innebär att Invacare reducerar sina CO2 utsläpp med 350 ton per år samtidigt som de gör en besparing på ca 300 000 SEK per år

Projektet som delfinansierats av Klimatklivet, levereras som en nyckelfärdig anläggning i containerform och inkluderar ett integrerat pelletsförråd på 82 kubikmeter.

Överlämning och driftsättning beräknas ske vecka 33.

 

”Invacare är världens ledande tillverkare av hjälpmedel för människor med funktionshinder, med marknadsnärvaro i över 80 länder och fler än 6 000 medarbetare globalt.”