Peter Rylander tillträdde som VD i BKtech Pellets AB den 25 mars. Senast kommer Peter från en roll på Liljas Personbilar i Kalmar.

”I takt med att koncernen växer har vi behov av att renodla våra ansvarsområden. Med Peter för vi en tydlig och strukturerad verksamhetsledare som dedikerat kommer driva bolaget in i nästa fas. Jag kommer kunna frigöra tid för att fokusera på min roll som affärsområdeschef säger avgående VD:n Jesper Svensson”

 

Vi kommer successivt byta namn på de bolag som ingår i koncernen och samla alla bolag under ett varumärke.

Dagens koncern har bildats genom både organisk tillväxt och förvärv. För att skapa tydlighet både internt och externt i vägen framåt har koncernstyrelsen beslutat att koncernens bolag samlas under ett och samma varumärke.