Betongindustrin

Betongindustrin är en av de mest energikrävande industrierna, och vi har stor erfarenhet av att hjälpa till i konverteringen till fossilfri bioenergi för produktion av varmvatten. Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi en snabb och trygg energiförsörjning utan att behöva påverka betongindustrins produktion. Det hjälper till att minska både klimatavtryck och energikostnader.