Pappersindustrin

BKtech har stor erfarenhet av att hjälpa pappersindustrin att bli fossilfri och sänka sina energikostnader. Vi arbetar främst med ånga som energislag, och vår förståelse för industrins processer gör att vi med bioenergi kan möta höga krav på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer.

Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi snabbt en trygg energiförsörjning utan att behöva påverka pappersindustrins produktion.