Tvätteriverksamhet

BKtech har stor erfarenhet av att hjälpa tvätterier att bli fossilfria och sänka sina energikostnader.
Vi förstår tvätteriverksamhetens processer, och med ånga som energislag klarar vi av att uppfylla industrins krav på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer.
Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi snabbt en trygg energiförsörjning utan att behöva påverka verksamheten.