Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

ORGANISATION

 

En koncern – tre operativa bolag

Koncernen består idag av tre operativa bolag med olika inriktningar.
Tillsammans har bolagen möjlighet att leverera skräddarsydda helhetslösningar inom energiomställning.

Koncernledning

Jimmy Rylander - Koncernchef

Civilekonom. Född 1967

Anställd i koncernen sedan 2020

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från diverse ledande positioner där ibland som koncernchef på Koneo. Har verkat både nationellt och internationellt.

Niclas Jonsson - Grundare

Ingenjör. Född 1975

Anställd i koncernen sedan 2006

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Bolagets grundare, har en bakgrund från kärnkraftsindustrin.

Adam Nilsson - CFO

Civilekonom. Född 1979

Anställd i koncernen sedan 2017

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom olika roller i bank och fastighetssektorn

Jonas Conradsson - Redovisningschef/HR

Civilekonom. Född 1964

Anställd i koncernen sedan 2016

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från olika branscher där han verkat som bland annat koncernchef och ekonomichef.

Tobias Eriksson Wenell - VD BK Tech Energy AB

Elkraftingenjör. Född 1982

Anställd i koncernen sedan 2018

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Erfarenhet som bland annat revisionsledare och systemingenjör inom kärnkraftsindustrin.

Peter Rylander - VD BK Tech Pellets AB

Civilekonom. Född 1972

Anställd i koncernen sedan 2019

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Arbetat inom redovisning/controller i både noterade och privata bolag.

Staffan Lundegårdh - Marknadschef

Född 1964

Anställd i koncernen sedan 2019

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som VD, försäljningschef, teknikchef och marknadschef med placering i Sverige och även i USA. 15 års erfarenhet av bioenergibranschen.

Våra operativa bolag

BK Tech Production AB

Beläget i Blomstermåla består bolaget av skickliga och engagerade medarbetare, en komplett maskinpark och en ledning med gedigen erfarenhet av industriproduktion. Här tillverkar vi idag våra energi-/ och miljöprodukter samt utför viss legoproduktion.

En av våra absoluta styrkor är att vi är kompletta och i eget hus har allt från skärning till lackering och montering.

 

BK Tech Pellets AB

Bolaget har två moderna pelletsfabriker belägna i Böta Kvarn och Norrköping. Med en samlad produktionskapacitet på ca 60 000 ton per år, förser bolaget både våra egna energianläggningar och externa kunder med kvalitetspellets. 

 

BK Tech Energy AB

Med unik kompetens, förmåga och erfarenhet inom energieffektivisering och energikonvertering erbjuder vi innovativa, kostnadseffektiva samt långsiktigt hållbara helhetslösningar. Våra erfarna projektledare, konstruktörer och experter driver lösningarna från start till mål.

En viktig funktion i helhetslösningen är service. Vår personal har lång erfarenhet av service, drift och underhåll av pelletspannor och värmeanläggningar.