BioMax

BioMax är något så unikt som mobila bioenergianläggningar i segmentet 7–15 MW. BioMax lämpar sig därför lika väl för industrier som för kommuner som vill fasa ut sina fossila värmeverk. BioMax byggs i moduler och bestyckas med multifuelbrännare som kan användas med träpulver eller alternativa bränslen.