BioOne

BioOne är vår familj av mobila, träpelletsdrivna bioenergianlägggningar i effekter från 870 W till 2 MW. BioOne finns i flera varianter som är optimerade för produktion av ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja. Mångsidiga BioOne 2 MW är vår storsäljare!