BKtech Tag

Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning
av fossil eldningsolja till att istället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter.
Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på
Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700kW.
Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem.
Leverans beräknas till hösten 2021.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter,
i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

 

 

 

BKtech har driftsatt och överlämnat ytterligare en mobil ånganläggning.

Den här gången gäller det CWS-boco Sweden AB som har investerat i en mobil ånganläggning på 1.3MW för sitt tvätteri i Skara.

Därmed kan CWS-boco garantera fossilfria, hållbara och förnybara tvättjänster till sina kunder.

BKtech tackar för gott samarbete under installationstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

 

Ansökningsperiod 1
18-29 januari

 

Ansökningsperiod 2
13-27 april

 

Ansökningsperiod 3
24 augusti – 9 september

 

Ansökningsperiod 4
8-18 november.

 

High Coast Distillery har fått leverans av en ny ångpanna på 870kW. Det är vår första leverans av en anläggning på en pannskid där allt montage har gjorts i vår fabrik Blomstermåla. Pannskiden lyfts sedan på plats och pannhuset byggs runt skiden. Allt detta för att minimera montage på plats och på så sätt minimera störningar hos kunden.

 

Kundnytta och innovation på samma gång!

 

 

 

 

High Coast Whisky i Bjärtrå, Norrbotten, har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att i stället använda bioenergi i form av träpellets för sin whiskytillverkning. Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på High Coast Whisky. Bioenergin kommer att levereras via en ny ångpanna på 870kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2020.

 

I och med energikonverteringen kommer High Coast Distillery att reducera utsläppet av COmed ca 560 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ca 200 normalkörda personbilar på årsbasis.

 

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

 

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

 

 

BKtech och Stranda Kyckling AB i Mönsterås har tecknat avtal om leverans av en pannanläggning för fliseldning på 700kW. Anläggning ska användas främst för uppvärmning av kycklingstallar. Stranda Kyckling AB, som 2019 blev utsett till årets Spjutspetsföretag av tidningen Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank, har som strategi att alltid ha ett miljömedvetet fokus när det gäller både djur och miljö. Anläggningen beräknas stå klar under våren 2021.

 

Vätternpotatis är ett företag som förädlar potatis.
Man har tidigare använt sig av gasol i sin produktion men har numera en pelletspanna, 3MW och 31 bar, installerad av BKtech. Vätternpotatis är numera fossilfria i sin produktion och man har reducerat både sina kostnader för energi och sina utsläpp av CO2 med ca 1 900 ton CO2 per år. Det motsvarar årliga utsläpp från 650 personbilar.

 

Det är vad vi på BKtech kallar kundnytta och klimatnytta – på riktigt!