Expansion Tag

Bolagen BK Tech Group AB (BKtech) och Jan Vikström Holding AB (JVH) har tecknat avtal där JVH blir ny ägare av 50 procent av BKtech-koncernen. Niclas Jonsson, Koncernchef BK Tech Group AB, kvarstår som ägare till övriga 50 procent. JVH:s förvärv, som är en kombination av aktieförvärv och nyemission, innebär ett mycket starkt finansiellt paket som säkerställer BKtech:s fortsatta utveckling och expansion.

 

I grund och botten handlar affären om ett möte mellan två framgångsrika entreprenörer som delar värderingar om BKtech:s framtid.

  • Bioenergi kommer att spela en nyckelroll för världens framtida förnybara energiförsörjning.
  • För att kunna vara en långsiktig framgångsrik aktör krävs betydande finansiell styrka, genomtänkt strategi och absolut förmåga.
  • Samverkan krävs för fortsatt tillväxt.

 

Världen står inför en energiomställning som måste ske för kommande generationers skull. BKtech:s förnybara energilösningar handlar inte enbart om bioenergiteknik utan om något mycket större. BKtech går, tillsammans med kunderna, långt in i processystemen och skapar värden i form av ekonomiskt hållbara och miljövänliga lösningar. BKtech har under fem år utvecklat teknik och är nu marknadsledande inom segmentet.

 

” – Större delen av mitt vuxna liv har jag ägnat mig åt att försöka skapa en bättre framtid för nästa generation. Min satsning i BKtech ligger helt i linje med det. Jag ser att BKtech är marknadsledande i Sverige när det gäller industrins energiomställning till bioenergi. Ytterst vill jag medverka till att BKtech når ut med sin teknik och lösningar för energiomställning. Det är ett viktigt bidrag för att effektivt ställa om industrin, rädda miljön, skapa jobb och skapa en bättre framtid för alla. Jag har imponerats av företaget och den anda som råder där. Jag har också imponerats av Niclas Jonsson”, säger Jan Vikström, JVH.

 

BKtech har växt snabbt de senaste åren och kommer att fortsätta samla företag inom BKtech-koncernen för att accelerera företagets teknikutveckling och expansion.

” – Jan har sedan 1999 drivit företag, med omsättning från noll kronor till närmare en miljard kronor inom utbildningsbranschen, med en vision som liknar BKtech:s. Vi har i grunden samma värderingar och vi ser många mervärden i den här affären. Inte minst styrkan i vårt entreprenörskap och vad vi gemensamt har satt som mål att skapa”, säger Niclas Jonsson, VD BK Tech Group.

 

 

Kontaktinformation

Staffan Lundegårdh
Marknadschef, BK Tech Energy AB
staffan.lundegardh@bktech.se
+46 76 130 9788

Jan Vikström
Jan Vikström Holding AB
jan.vikstrom@larande.se
+46 70 826 4250