Pellets Tag

BK Tech Pellets AB har ingått ett ettårigt leveransavtal gällande leverans av bränslepellets i säck till Danmark. Affärsrelationen med kunden har funnits länge. Dock har den avtalade volymen historiskt ej varit så hög som nu.

 

Leveranserna kommer ske från fabriken i Böta Kvarn under perioden 2019-06-01 till 2020-06-30. Produkterna avtalet avser är både 6mm och 8mm bränslepellets packade i 16kg säckar. Affärspartnern som ej nämns med namn är ett grossistföretag inom byggsektorn som genom ett antal egna varuhus vänder sig till privatmarknaden.

 

”Detta avtal ger oss utöver dess faktiska värde även möjligheter att planera vår produktion samt möjliggör avsättning för vår produkt utanför den klassiska eldningssäsongen, säger bolagets VD Peter Rylander”