Om oss på BKtech

Är det dags för din verksamhet att bli kvitt fossilberoendet? BKtech erbjuder marknadens modernaste program av mobila och fasta bioenergilösningar för industriföretag och energibolag. Med oss som partner kan din verksamhet snabbt och enkelt ställa om till en fossilfri energiproduktion, och på köpet sänka energikostnaderna med upp till 70%.

Join the green switch movement!

Mobila bioenergianläggningar

BKtech är en privatägd industrikoncern med huvudfokus på energikonvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi. Vi erbjuder modulbaserade bioenergianläggningar med beprövad teknik som minskar resursförbrukningen och klimatpåverkan. Våra anläggningar är mobila, vilket ger en snabb och enkel installation och vi vet med säkerhet att våra kunder sänker sina energikostnader.

Så här mycket har vi sparat med våra kunder

Besparing

347 240 sek/år

Minsking av CO₂-utsläpp

55 000 ton/år

Affärsidé

Konstruktör fram datorn

Helhetslösningar som minskar resursförbrukning och klimatpåverkan

BKtech erbjuder helhetslösningar inom modulbaserade bioenergianläggningar samt andra tekniska lösningar som minskar resursförbrukning och klimatpåverkan.

Genom att kunna erbjuda hela kedjan från förstudie, konstruktion, tillverkning, installation, service och leveranser av biobränsle kan vi i egen regi tillgodose våra kunders långsiktiga önskemål och behov.

Gallring av skog, flygbild

Våra kärnvärden

Hållbarhet

Hållbarhet speglar viljan att ta ansvar för miljön och tron på att det går att skapa hållbar tillväxt i god samklang med jordens resurser och samhällets krav.
Hållbarhet handlar också om att skapa hållbara relationer med kunder och partners, leverantörer, internt i koncernen samt samhället i stort.

Innovation

På BKtech likställer vi innovation med problemlösning. Att tänka i nya banor och ibland utanför boxen. Att lyssna på och tolka våra kunders utmaningar och komma med proaktiva lösningsförslag.
För oss innebär innovativ är att vara i kontinuerlig utveckling. Därför är ständigt lärande och nyfikenhet viktigt för oss.

Kompetens

Vår styrka är specialistkompetens i samverkan. De olika verksamheterna och individerna inom BKtech samverkar för att leverera en helhetslösning till våra kunder.
För att lyckas i vårt arbete strävar vi efter att varje individs unika kompetens ska lyftas fram och utvecklas för att på så sätt bidra till helheten.
Det är tillsammans vi finner lösningarna som hjälper våra kunder energieffektivisera med bioenergi.

Skapat av stormen Gudrun och sunt förnuft

För lite över tio år sedan, i efterdyningarna av stormen Gudrun, lades grunden till det som idag är BKtech. Där andra såg en katastrof, såg vi nya möjligheter.

När hektar efter hektar av stormfälld skog förvandlats till virke, och virkesförråden var fulla, föddes idén om att göra pellets av resterna. Ur kunskapen om pellets växte insikten om pannans betydelse för energieffektiviteten. Därifrån var steget inte långt till att utveckla helhetslösningar för långsiktigt hållbar energiproduktion med biobränsle.

Idag har verksamheten vuxit och breddats till en koncern med flertalet bolag, med huvudsaklig inriktning på energiomställning inom industrin.