Våra kunder

BKtech har erfarenhet av att hjälpa många olika processindustrier att bli fossilfria och sänka sina energikostnader. Oavsett om er verksamhet behöver ånga, hetvatten, varmvatten eller termisk hetolja, kan vi tillsammans hitta den perfekta lösningen för en klimatsmart energikonvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi. Vi hjälper även energibolag att konvertera till fossilfria bioenergianläggningar för att användas till topplast och reservlast i sina fjärrvärmenät. Läs gärna mer om våra kundsamarbeten, och kontakta oss om du vill veta mer om våra energitjänster.

Betongindustrin

Betongindustrin är en av de mest energikrävande industrierna, och vi har stor erfarenhet av att hjälpa till i konverteringen till fossilfri bioenergi för produktion av varmvatten. Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi en snabb och trygg energiförsörjning utan att behöva påverka betongindustrins produktion. Det hjälper till att minska både klimatavtryck och energikostnader.

Energibolag

Idag använder de flesta energibolag fossila bränslen till framför allt topplast och reservlast i sina fjärrvärmenät. För att minska klimatavtrycket kan vi på BKtech erbjuda 1-15 MW mobila bioenergianläggningar tillverkade i vår egen produktionsanläggning för en hög kvalitet och korta leveranstider. Anläggningarna är enkla att transportera, snabba att integrera och möjliga att flytta vid behov, vilket ger er som energibolag maximal flexibilitet utan att tumma på energikraven.

Kemiindustrin

Hos våra kunder inom kemiindustrin är hetvatten och termisk hetolja de vanligaste energislagen. För att kunna möta energibehoven på ett effektivt sätt erbjuder BKtech mobila bioenergianläggningar på 1-15 MW som är enkla att transportera, snabba att integrera och möjliga att flytta vid behov. Det gör att vi kan leverera en snabb och trygg energiförsörjning som minskar klimatavtrycket, utan att behöva påverka verksamheten eller produktionen.

Livsmedelsindustrin

BKtech har lång erfarenhet av att hjälpa livsmedelsindustrin att bli fossilfri och sänka sina energikostnader. Vi har stor förståelse för livsmedelsindustrins processer och hur viktigt det är att den levererade bioenergin uppfyller kraven på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer. Med våra mobila bioenergianläggningar och gedigen kunskap kan vi stolt leverera en snabb och trygg energiförsörjning utan att behöva påverka livsmedelsföretagens produktion.

Pappersindustrin

BKtech har stor erfarenhet av att hjälpa pappersindustrin att bli fossilfri och sänka sina energikostnader. Vi arbetar främst med ånga som energislag, och vår förståelse för industrins processer gör att vi med bioenergi kan möta höga krav på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer. Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi snabbt en trygg energiförsörjning utan att behöva påverka pappersindustrins produktion.

Tvätteriverksamhet

BKtech har stor erfarenhet av att hjälpa tvätterier att bli fossilfria och sänka sina energikostnader. Vi förstår tvätteriverksamhetens processer, och med ånga som energislag klarar vi av att uppfylla industrins krav på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer. Med våra mobila bioenergianläggningar levererar vi snabbt en trygg energiförsörjning utan att behöva påverka verksamheten.

Övriga

BKtech har erfarenhet av att hjälpa många olika processindustrier att bli fossilfria och sänka sina energikostnader. Oavsett om industrin behöver ånga, hetvatten, varmvatten eller termisk hetolja har vi bioenergilösningarna för er, med fokus på träpellets och träpulver som biobränsle. Vi kan också erbjuda våra kunder ett flertal finansieringslösningar – från investering till färdig energi.