Energitjänster

BKtech erbjuder olika energitjänster som hjälper dig förstå verksamhetens energibehov och energianvändning, samt hur det kan effektiviseras på bästa sätt. Här kan du läsa mer om våra olika energitjänster, och kontakta oss för vidare hjälp med just ert energibehov.

Energigenomgång

Män vid skrivbord resonerar

En genomgång av energianvändningen ger svar på hur mycket energi som används, vilken energi som används och vad den används till. Genom mätningar, energifakturor, platsbesök och andra faktorer, kan vi presentera ett utförligt svar kring hur energin fördelas inom verksamheten. Utifrån dessa svar finns flera olika effektiviseringsåtgärder som kan ge större lönsamhet, och ge ett bra startunderlag för att påbörja resan mot en bättre energianvändning.

Energieffektivisering

Tryckmätare

Att effektivisera sin energianvändning är bra både för företagets ekonomi och för vår miljö. Genom energieffektivisering kan verksamheten se till att enbart använda den köpta mängden energi – den energi som verkligen behövs – och även använda den på rätt sätt. En bra och genomtänkt effektivisering sker efter en energigenomgång, och därefter gå igenom var det finns möjlighet att genomföra effektivitetsåtgärder i energianvändningen. Ett exempel på en effektiviseringsåtgärd kan vara att ta vara på värme från kompressorer, och återanvända denna värme i andra delar av verksamheten.

Energiåtervinning – energi är oförstörbart

Montering av mobil bioenergianläggning

Har du avsättning för återvunnen lågtempererad värme? Efter en högtemperaturprocess har det värmebärande mediet fått en lägre temperatur, men i många fall kan denna värme tas tillvara och göra nytta någon annanstans i verksamheten; till exempel till att förvärma tappvarmvatten eller ventilationsluft genom värmeväxling. Det kan vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att investera i återvinning, och vi hjälper er att upptäcka och effektivisera sådana processer.

Vi hjälper dig med alla frågor

Medarbetare, BKtech

Vi hjälper er förstå ert energibehov och de processer som hör till genom våra energitjänster. Upplägget för tjänsterna brukar se ut på följande sätt:

  • Upprätta avtal om energitjänstens innehåll.
  • Genomgång av fakturor på inköpt media som el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, eldningsolja m.m.
  • Genomgång av brännbart rejekt, exempelvis träpulver, och drav.
  • Diskussion med kund angående rimliga värden på olika förbrukningar.
  • Okulärbesiktning av diskussionsunderlaget tillsammans med kund.
  • Om så behövs, utföra mätningar på exempelvis temperaturer, fuktinnehåll, ångflöden, luftflöden, vattenflöden, oljeflöden, rejektflöden och brännbarhet.
  • Tillsammans med kund rangordna olika förslag på kostnadsminskningar och energiminskningsåtgärder.
  • Efter påskrivet avtal – genomföra åtgärderna.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få bättre förståelse för verksamhetens energibehov och effektiviseringsmöjligheter.