Platsbyggda bioenergianläggningar

BKtech levererar även platsbyggda bioenergiprojekt, såväl i Sverige som internationellt. Vanligtvis gör vi det i samband med nybyggnationer av produktionsfaciliteter – andra gånger krävs platsbyggen för att optimera lediga ytor, eller vid konverteringar i befintliga pannrum. Vi tar alltid helhetsansvar för projekten och bygger systemlösningar på beprövad teknik och standardiserade komponenter av högsta kvalitet. Det ger tillförlitliga och framtidssäkra lösningar som hjälper våra kunder att bli fossilfria och sänka sina energikostnader. Vi kallar det BioFlex.

BioFlex – skapat av erfarenhet

Man installerar el

Tillsammans med vårt dotterbolag WTS har vi erfarenhet av platsbyggda projekt sedan 1989. Vi har genomfört bioenergiprojekt inom nybyggnation och konvertering av befintliga anläggningar till träpulver. WTS specialistområde är just att konvertera anläggningar som drivs av olja, gas eller kol till fossilfri träpulver. Populära multifuelbrännare ingår både i BKtech:s mobila anläggningar, samt BioMulti och BioMax men erbjuds också i platsbyggda projekt. Gemensamt med WTS kan vi hantera effekter upp till 100 MW med över 25 års erfarenhet.

Så här mycket kan du spara

Genom att energikonvertera från fossilt bränsle till fossilfri bioenergi kan ni spara på både klimatet och ekonomin. Gör en beräkning utifrån er verksamhet och ta reda på hur mycket ni kan spara i C02 och i kassan.

Gör din beräkning

Mobila bioenergianläggningar

Montering av mobil bioenergianläggning

Våra mobila bioenergianläggningar möjliggör en snabb, smidig och trygg konvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi. Beroende på energibehov och verksamhet kan vi anpassa både anläggning och energileveransavtal med effekter upp till 15 MW, vilket vi är ensamma om i hela Norden. Simple as that – för en bättre miljö och stadigare ekonomi.