Gallring av skog, flygbild

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Vi har hjälpt våra kunder att få investeringsbidrag via Klimatklivet till ett värde över 480 miljoner kronor.

Vi hjälper er med ansökan

Vi kan hjälpa er att utreda om ni har rätt till investeringsstöd via Klimatklivet. Självklart kan vi även hjälpa er med själva ansökan. Vi har stor erfarenhet av processen och har historiskt hjälpt kunder inom olika industrier med ansökan.

Planerade ansökningsperioder för Klimatklivet 2024

Naturvårdsverket har beslutat om följande planerade ansökningsperioder för Klimatklivet 2024.

  • 3–11 juni
  • 1–8 november

Det kommer fler ansökningsperioder under 2024. Datum för dessa annonseras här så fort Naturvårdsverket bestämt dessa.

Läs mer om klimatklivet hos Naturvårdsverket

Staffan Lundegårdh, BKtech

Kontakta mig om du vill veta mer

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad