Hero bild Aktuellt

Artiklar & aktuellt

Öka takten för energikonvertering inom industrin

Efterfrågan på bioenergi ökar Bioenergitidningen har uppmärksammat att framtidens behov för bioenergi kommer att öka stadigt...

Förnybar energi – vad är det?

Vad betyder förnybar energi? Förenklat kan man säga att förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en ...

Passar en bioenergianläggning livsmedelsindustrin?

Svensk livsmedelsindustri är viktiga verksamheter som förser oss med kvalitativa produkter inom mat och dryck. Att konvertera ti...

Kan bioenergi användas av energibolag?

Vad är topplast och reservlast? Topp- och reservlast används främst för att stötta fjärrvärmenätet när det exempelvis bli...

Energislag och energibärare

Vad är energislag Energislag handlar om olika typer av energier som kan förse hushåll, företag och industrier med värme, el o...

Hur fungerar en energikonvertering till bioenergi?

Våra steg mot bioenergi Vi på BKtech följer en särskild modell för att säkerställa att rätt behov uppfylls hos våra kunde...

Hur funkar ett energileveransavtal?

Fördelar med ett fullserviceavtal Det finns flera fördelar med att ingå i ett energileveransavtal för bioenergi. Förutom alla...

Hur mycket kan jag spara med bioenergi?

Det finns mycket att både spara och vinna genom en energikonvertering. Klimatavtrycket minskar, och verksamhetens ekonomi kan red...

Träpellets och träpulver

Träpellets och träpulver är restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin, och används i BKtech’s bioenergianläggningar...

Vad är bioenergi?

Fler och fler ställer om från fossil energi till bioenergi – en viktig omställning som säkrar både naturen och framtiden.

Mer bioenergi behövs för Sveriges elproduktion

Redan innan kriget i Ukraina började elpriserna stiga - särskilt i södra Sverige.

BKtech tecknar avtal med Wermlands Mejeri

Wermlands Mejeri har tecknat avtal för energikonvertering från fossil eldningsolja till bioenergi