Hero bild Aktuellt

Artiklar & aktuellt

Blandade livsmedel

Vad händer med utsläppen från livsmedelsindustrin?

Under det senaste året backar flera av världens stora livsmedelsbolag i sina ambitioner då det kommer till koldioxidutsläpp och kl...
Pellets med timmer i bakgrunden

Hur hanteras den ansträngda pelletsmarknaden?

Stigande energipriser drabbar även pelletsbranschen. Läs senaste lägesrapporten från Pelletsförbundet.
Träpellets och gröna blad

Öka takten för energikonvertering inom industrin

Efterfrågan på bioenergi ökar Bioenergitidningen har uppmärksammat att framtidens behov för bioenergi kommer att öka stadigt inom ...
Stockar, trave, skog i bakgrund

Förnybar energi – vad är det?

Vad betyder förnybar energi? Förenklat kan man säga att förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig...
Blandade livsmedel

Passar en bioenergianläggning livsmedelsindustrin?

Svensk livsmedelsindustri är viktiga verksamheter som förser oss med kvalitativa produkter inom mat och dryck. Att konvertera till...
Elledningar, stolpar mot himmel

Kan bioenergi användas av energibolag?

Vad är topplast och reservlast? Topp- och reservlast används främst för att stötta fjärrvärmenätet när det exempelvis blir väldigt...
Kapade stockar i glänta

Energislag och energibärare

Vad är energislag Energislag handlar om olika typer av energier som kan förse hushåll, företag och industrier med värme, el och en...
Träpellets och gröna blad

Hur fungerar en energikonvertering till bioenergi?

Våra steg mot bioenergi Vi på BKtech följer en särskild modell för att säkerställa att rätt behov uppfylls hos våra kunder. Våra s...
Stockar i närbild

Hur funkar ett energileveransavtal?

Fördelar med ett fullserviceavtal Det finns flera fördelar med att ingå i ett energileveransavtal för bioenergi. Förutom alla dela...
Siluett av spargris

Hur mycket kan jag spara med bioenergi?

Det finns mycket att både spara och vinna genom en energikonvertering. Klimatavtrycket minskar, och verksamhetens ekonomi kan redu...
Träpellets och gröna blad

Träpellets och träpulver

Träpellets och träpulver är restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin, och används i BKtech’s bioenergianläggningar för att...
Stockar, trave, skog i bakgrund

Vad är bioenergi?

Fler och fler ställer om från fossil energi till bioenergi – en viktig omställning som säkrar både naturen och framtiden.