Montering av mobil bioenergianläggning

Mobila bioenergianläggningar

Alla våra mobila bioenergianläggningar produceras i egen regi vilket innebär att kvalitet och funktion är kontrollerat innan leverans till kund. BKtech är leverantörsoberoende och väljer alltid de komponenter som ger rätt funktion till rätt pris med rätt kvalitet. Det krävs få förberedande åtgärder inför en installation av en bioenergianläggning, vilket ger en lägre projektkostnad för kunden och innebär kortare leveranstid, effektiv integration och kortare installationstid med minimal påverkan på verksamheten. Alla mobila anläggningar är modulbyggda och optimerade för att ta så liten plats som möjligt. Dessutom går de att vägtransportera, montera ner eller flyttas, vilket möjliggör vidareförsäljning för våra kunder, om behovet skulle uppstå.

Produktväljaren

Det lönar sig att bli fossilfri – såväl ekonomiskt som miljömässigt. Här får du fram vilken typ och storlek på bioenergianläggning som passar bäst för just din produktion: BioOne, BioTwin, BioMulti eller BioMax.

Till produktväljaren

Så här mycket kan du spara

Genom att energikonvertera från fossilt bränsle till fossilfri bioenergi kan ni spara på både klimatet och ekonomin. Gör en beräkning utifrån er verksamhet och ta reda på hur mycket ni kan spara i C0₂ och i kassan.

Gör din beräkning

BioFlex – platsbyggda bioenergianläggningar

Man installerar el

Vi erbjuder även platsbyggda bioenergiprojekt och skräddarsydda systemlösningar som möter varje kundbehov. Beprövad teknik och standardiserade komponenter av högsta kvalitet bidrar till framtidssäkra lösningar med hög tillförlitlighet, minskat klimatavtryck och reducerade energikostnader för en bättre ekonomi inom företaget. Vi kallar konceptet för BioFlex.