Service

Vårt Serviceteam har lång erfarenhet av drift, underhåll och service och genom vår fjärrövervakning kan vi i realtid se att anläggningen fungerar optimalt för kundens produktion. Med erfarenhet av över 50 anläggningar maximerar vi livslängden och verkningsgraden på din bioenergianläggning.

Vår service – en helhetslösning

För oss är det viktigt att kunna erbjuda helhetslösningar. Det ger både oss och kunden kontroll, förenklar processen och leder till ett bättre slutresultat. För att kunna åstadkomma detta är våra resurser inom service, beredskap och driftstöd helt avgörande.
Förutom att erbjuda helhetslösningar och serviceavtal för de bioenergianläggningar som vi på BKtech levererar, kan vi även bistå externa kunder med vår expertis. Oavsett om det handlar om engångsuppdrag eller fullskaliga avtal, finns våra erfarna servicetekniker till våra kunders förfogande. Du kan dessutom känna dig trygg med att vi i vår anläggning i Blomstermåla lagerhåller vanliga reservdelar från våra största leverantörer.

Om man sköter det löpande underhållet och regelbundna serviceintervaller ökar anläggningens driftsäkerhet, verkningsgrad och livslängd.

Jonas Karlsson

Servicechef

BKtech:s bioenergianläggningar är monterade och konstruerade för att eldas med träpellets eller träpulver. Både tändning, bränslematning, sotning och askutmatning i anläggningen är helautomatiskt vilket underlättar för pannskötaren då det inte krävs något manuellt arbete under drift.

Jonas Karlsson

Servicechef

Serviceavtal

Konstruktör fram datorn

Vi vill att det ska vara enkelt med drift, underhåll och service av din bioenergianläggning. Därför rekommenderar vi serviceavtal utifrån våra kunders behov, och har tagit fram flera nivåer av avtal – helt beroende på era förutsättningar. En del av våra kunder vill hantera tillsynen själva, medan andra vill släppa ansvaret helt till oss på BKtech.

BKtech fjärrövervakar alla sina anläggningar och majoriteten av eventuella larm kan korrigeras omgående. Det skapar trygghet, hög tillgänglighet och driftsäkerhet för våra kunders energibehov, och parallellt med digitala hjälpmedel bygger vi vår serviceorganisation på lokal närhet och geografisk spridning.

Jonas Karlsson, BKtech

Är du intresserad av att veta mer om Serviceavtal? Varmt välkommen att kontakta mig.

Jonas Karlsson

Servicechef

+46 (0)70-558 01 67

jonas.karlsson@bktech.se

Jag vill bli kontaktad