Olika mejeriprodukter

BKtech tecknar avtal med Wermlands Mejeri

Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att istället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter. Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2021.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad. Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.

Staffan Lundegårdh, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad