Stockar, trave, skog i bakgrund

Förnybar energi – vad är det?

Förnybar energi är idag en av världens viktigaste frågor, och handlar om hur vi kan hitta alternativa energikällor som inte lämnar lika stort klimatavtryck som de fossila bränslena – om ens något alls. Men hur funkar den matematiken egentligen, och vad betyder förnybar energi?

Vad betyder förnybar energi?

Förenklat kan man säga att förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Det bränsle som används – såsom restprodukter från träindustri och jordbruk – kan ta upp CO₂ under tiden de växer, och på så sätt kompensera för den CO₂ som släpps ut när de förbränns till energi. Det blir ett cirkulärt användande av biobränsle och CO₂-utsläpp som kompenserar varandra och gör klimatpåverkan betydligt mindre än med fossila bränslen.

I korta drag: ett träd växer och tar upp CO₂ i sin naturliga tillväxtprocess. Trädet fälls och används till flertalet produkter och där restprodukterna såsom såg- och hyvelspån blir till träpellets eller träpulver – alltså biobränsle. Dessa bränns och skapar bioenergi till en industri, och CO₂ släpps ut. Dessa CO₂-utsläpp tas upp av nästa växande träd, som sen blir bioenergi i sin tur. Simple as that!

Vad är skillnaden mellan förnybar energi och fossil energi?

Den stora skillnaden mellan förnybar energi och fossil energi är att förnybar energi tar upp lika mycket CO₂ under tiden den bildas, som den genererar vid förbränning. Fossila bränslen däremot grävs upp ur marken, förbränns och skapar CO₂, men har ingen möjlighet att ta upp samma mängd CO₂ när det bildas, eftersom det kan ta många miljoner år för fossila ämnen att bildas.

Varför är fossila bränslen dåligt för klimatet?

Fossila bränslen grävs idag upp ur marken, och de ämnen som fortfarande används är olja, gas och kol. Dessa ämnen finns naturligt i marken och har processats i många miljoner år för att nå den form de har idag. Problemet med användningen av fossila bränslen är att de förbrukas i betydligt större mängd än vad de förnyas. Det gör att atmosfären fylls på med alldeles för mycket koldioxid för att kunna hanteras – och vi får ett överskott som resulterar i en uppvärmd planet.

Vill du energikonvertera från fossila bränslen till bioenergi, och samtidigt spara på både klimatet och företagets ekonomi? Läs gärna om Våra tjänster för att veta mer om våra olika erbjudanden, eller kontakta oss för personlig rådgivning och information.

Magnus Eklund, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Magnus Eklund

Sälj- & Marknadschef

+46 (0)70-867 63 78

magnus.eklund@bktech.se

Jag vill bli kontaktad