High Coast Whiskey Destilleri

Fossilfri, förnybar och hållbar tillverkning på High Coast Whisky


High Coast Whisky i Bjärtrå, Västernorrlands län, har tecknat avtal med BKtech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att i stället använda bioenergi i form av träpellets för sin whiskytillverkning. Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar vilket är en viktig del i klimatarbetet på High Coast Whisky. Bioenergin kommer att levereras via en ny ångpanna på 870kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2020.

I och med energikonverteringen kommer High Coast Distillery att reducera utsläppet av CO2 med ca 560 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ca 200 normalkörda personbilar på årsbasis.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi.