Träpellets och gröna blad

Hur fungerar en energikonvertering till bioenergi?

Att energikonvertera från fossila bränslen till bioenergi är enkelt med BKtech. Vi börjar med förstudie och behovsanalys, för att sluta med en effektiv och fungerande bioenergianläggning.

Våra steg mot bioenergi

Vi på BKtech följer en särskild modell för att säkerställa att rätt behov uppfylls hos våra kunder. Våra samarbeten sker i samklang med kunden, och tillsammans hittar vi rätt lösning för just er verksamhet. Så här jobbar vi:

  • Behovsanalys: här analyserar vi kundens behov tillsammans med kunden själv, och kommer fram till energibehovet, driftsbehovet och andra energifaktorer som påverkar slutresultatet.
  • Konstruktion & produktion: efter vår behovsanalys arbetar vi med produktionen och konstruktionen av den bioenergianläggning som sedan ska levereras.
  • Byggnation & integration: bioenergianläggningen färdigställs i vår fabrik i Blomstermåla och när den är klar levereras den till kunden, där vi ser till att den kommer på plats korrekt och integreras med befintlig produktion. Vi lämnar aldrig platsen förrän allting fungerar precis som det ska, och kunden kan återgå till sin verksamhet utan bekymmer.
  • Service: vi har olika service- och tjänsteavtal som underlättar för våra kunder att äga eller hyra samt underhålla anläggningen. Vårt populäraste fullserviceavtal där vi på BKtech tar hand om allt från underhåll och drift till pelletsleveranser.

Den största delen av energikonverteringen sköter vi på BKtech. Vi kommer gör ett besök hos dig som kund, tittar på lokalen, hur nuvarande system ser ut och fråga lite om verksamheten som bedrivs. Utefter detta kommer vi med förslag och uträkning av besparingar – både i kronor och i utsläpp av CO₂ – serviceavtal, bioenergianläggning och allt annat som behövs för att du som kund ska kunna ta ett snabbt och enkelt beslut.

Behöver jag pausa min verksamhet?

Vi jobbar alltid för att göra så liten påverkan på produktionen som möjligt. Vanligtvis kan verksamheten behöva pausas under den korta tid det tar att integrera den nya bioenergianläggningen med befintligt system. Oftast tar det allt från en timme till en dag. Tiden innan installationen påverkar dock inte verksamheten, och så får anläggningen är integrerad kan produktionen fortsätta som vanligt.

Hur lång tid tar en energikonvertering?

En energikonvertering kan ta olika lång tid beroende på kundens behov, deras nuvarande situation och vilken typ av bioenergianläggning de behöver. Fördelen med att energikonvertera med BKtech är att vi förproducerar vissa av anläggningarnas moduler i Blomstermåla, Småland, vilket kortar ner våra leveranstider avsevärt. Att ha färdiga komponenter i lager gör att vi kan vara beredda på många olika situationer, och den lokala produktionen ger oss större kontroll över distributionen.

Vår kortaste leveranstid – från kontraktskrivning till färdiglevererad bioenergianläggning – tog knappt fem månader. Det är en väldigt snabb energikonvertering som möjliggjordes tack vare vår lokala produktion, vårt modulära koncept och gynnande förhållanden hos kunden. Men även om en energikonvetering kan ta olika lång tid, siktar vi alltid på att vara snabbast. Vi vet hur viktigt det är att så snart som möjligt få ner energikostnader, och att en snabb omställning ibland kan vara avgörande för en verksamhet.

Är du intresserad av att vet mer om en energikonvertering till bioenergi med BKtech? Varmt välkommen att kontakta oss för att ta första steget mot en bättre ekonomi och ett bättre klimat.

Staffan Lundegårdh, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad