Pellets med timmer i bakgrunden

Hur hanteras den ansträngda pelletsmarknaden?

De skenande priserna på fossila bränslen har även lett till stigande priser på pellets. Prishöjningen kan skapa stor oro, och vi på BKtech vill dela med oss av Pelletsförbundets senaste lägesrapport gällande den svenska pelletsmarknaden.

Den 5:e september släppte Pelletsförbundet en lägesrapport gällande den svenska pelletsmarknaden och hur den påverkas av krigssituationen i Europa. Begränsade leveranser och strypta tillgångar av fossila bränslen som naturgas, olja och kol, har lett till att fler aktörer – både företag och privatpersoner – sökt sig till förnybara råvaror och bränslen.
 
Pellets har blivit otroligt efterfrågat på kort tid, och stigande pelletspriser beror på flera olika faktorer:

  • stoppade pelletsleveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina
  • stor ökad efterfrågan
  • ökade produktionskostnader för träpellets
  • fördubblade råvarukostnader

Men hur agerar pelletsbranschen i Sverige för att fortsatt kunna leverera till befintliga kunder, men också förse nya kunder med pelletsförfrågningar? För att undvika bunkring och export av pellets kan begränsade leveransvolymer införas, liksom längre leveranstider. Många producenter tittar även på hur snabbt produktionen kan öka, och med hur stor volym.Läs gärna hela rapporten på Pelletsförbundets hemsida och varmt välkommen att kontakta oss på BKtech om du har frågor om träpellets, förnybara bränslen och bioenergi.

Jimmy Rylander, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Jimmy Rylander

vVD Group och VD Pellets

+46 (0)70-664 99 94

jimmy.rylander@bktech.se

Jag vill bli kontaktad