Siluett av spargris

Hur mycket kan jag spara med bioenergi?

Det finns mycket att både spara och vinna genom en energikonvertering till bioenergi. Klimatavtrycket minskar, och verksamhetens ekonomi kan reducera sina driftskostnader med upp till 70%.

Minska CO₂-utsläpp med en bioenergianläggning

Eldning av fossila bränslen bidrar stort till vår globala uppvärmning och påverkar klimatet negativt. Framför allt kan jordens egen produktion av fossila bränslen inte ta upp koldioxid på samma sätt som träd och växter kan, vilket gör att vi förbrukar en resurs som tar alltför lång tid att återuppbygga. Varför en bioenergianläggning kan minska på CO₂-utsläppen beror framför allt på den förnybara råvaran i vårt biobränsle: trä. En bioenergianläggning drivs av träpellets eller träpulver, som i sin tur kommer från skogsindustrins restprodukter – spån, spill och kutterspån.

Förnybar energi är en viktig pusselbit i minskningen av CO₂-utsläpp, och betyder att det bränsle som används – restprodukter från träindustrin och jordbruket – kan ta upp CO₂ under tiden de växer, och på så sätt kompensera för den CO₂ som släpps ut när de förbränns till energi. Det blir ett cirkulärt användande av biobränsle och CO₂-utsläpp som kompenserar varandra och gör klimatpåverkan betydligt mindre än med fossila bränslen.

Hur mycket en verksamhet kan minska på sina CO₂-utsläpp med är väldigt individuellt, och beror framför allt på vilket bränsle som används idag och hur mycket som konsumeras. Vi gör beräkningar och rekommendationer utifrån varje verksamhet, och tillsammans med våra kunder har vi hittills sparat över 300 000 ton CO₂ per år med hjälp av energikonvertering till bioenergi.

Kan jag sänka driftskostnaderna med en bioenergianläggning?

Kort svar: Ja! Skillnaden mellan våra bioenergianläggningar och en fossileldad anläggning är framför allt bränslet – både i material och pris. Fossilt eldad olja kostar mycket, och priserna har länge fortsatt att stiga.

En bioenergianläggning från BKtech använder bioenergi i form av restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin. Träpellets eller träpulver är det huvudsakliga bränslet, och i vår anläggning BioMulti kan du dessutom använda biogas eller bioolja samtidigt med träpulver.

Skillnaden i bränslekostnader varierar stort från industri till industri, och exakta summor är svåra att räkna ut. Procentuellt kan det dock röra sig om kostnadsbesparingar på upp till 70% – framför allt eftersom svensk industri med fossila bränslen just nu drabbas hårt av stigande oljepriser.

Varför prisskillnaden är så stor finns det många förklaringar på. Svensk skogsindustri är idag blomstrande, och med detta följer att det alltid kommer finnas restprodukter att ta hand om. Restprodukter är i sin tur billiga att omhänderta, eftersom de annars skulle gått till spillo. Det blir en win-win för både skogsindustrin och oss på BKtech, som får möjlighet att driva klimatvänliga anläggningar framåt, och fortsätta förse våra kunder med biobränsle.

När priser på fossila bränslen stiger, ökar också prisskillnaden drastiskt, vilket kan göra en energikonvertering ännu mer intressant för de industrier som dels vill bli fossilfria, dels vill garantera sig från bränslebrist, och dels vill minska sina driftskostnader rejält.

Är en bioenergianläggning så bra som det verkar?

Att bli fossilfri, använda sig av förnybar bioenergi och samtidigt sänka driftskostnaderna med upp till 70% låter lite för bra för att vara sant. Men detta är faktiskt sanningen, och många av våra kunder och samarbetspartners upplever en fantastisk drift, effektivitet och ekonomisk stabilitet sedan sin energikonvertering. Så vad är haken med en bioenergianläggning?

Det finns egentligen ingen hake, annat än att vi inom bioenergi-sfären behöver bli bättre på att informera alla nya, befintliga och kommande kunder om allt de behöver veta. Bioenergi kan kännas självklart för de som förstår – men vi vet att många svenska industrier och verksamheter är fullt upptagna med sin bransch, sina leveranser, sin expertis och – ibland – med att överleva.

Då är det svårt att sätta sig in i nya begrepp och nya energiförslag, eftersom det kan kännas skönare att köra på som alltid – och det är just därför vi på BKtech vill ta nästa kliv och göra en energikonvertering så enkel, effektiv, tydlig och förståelig som möjligt. Därför har vi har tagit fram BKtech Total: ett energileveransavtal som passar alla våra bioenergianläggningar, och som möjliggör för våra kunder att helt släppa taget. Du gör det du är bäst på, så gör vi det vi är bäst på: nämligen bioenergi. På så sätt ser vi till att din verksamhet kan fortsätta vara en del av den allt viktigare svenska industrin, men på ett klimatsmart och besparande sätt!

Bli en del av den förnybara energin i Sverige

Visste du att Sverige ligger i topp när det gäller andel förnybar energi? Över 60% av den energi som idag förbrukas kommer på något sätt från förnybara källor. Sverige hade ett EU-mål på 57% förnybar energi – men vi nådde en högre siffra med fyra års marginal.

Att mer än hälften av all förbrukad energi kommer från förnybara källor är mycket tack vare bioenergi. Svensk bioenergi är större än kärnkraft och vattenkraft tillsammans, och den är också större än den fossila bränsleenergin. Fjärrvärmen står för en stor del av den förnybara energin, och många av energibolagen själva ligger i framkant gällande teknik och nya innovationer för att möta det växande energibehovet.

Men för att användningen av fossila bränslen ska fortsätta nedåt, behöver även svensk industri energikonvertera – och det i större takt än vad som just nu sker. Alla våra bioenergianläggningar produceras lokalt i Blomstermåla, Småland, vilket ger stora möjligheter till snabbare och smidigare leveranser till stora delar inom svensk industri. De är effektiva och pålitliga anläggningar som eldas med träpellets eller träpulver, och tillsammans med vårt energileveransavtal kan din verksamhet fortsätta som alltid – men mer klimatvänligt och ekonomiskt försvarbart.

Staffan Lundegårdh, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad