Kapade stockar i glänta

Mer bioenergi behövs för Sveriges elproduktion

Redan innan kriget i Ukraina började elpriserna stiga – särskilt i södra Sverige. Idag har krig, skenande inflation och uteblivna gasleveranser från andra delar av världen bidraget till elbrist och skyhöga elpriser.

Johan Bruce och Mårten Larsson på Skogsindustrierna uppmärksammar att elbristen i södra Sverige var påtaglig innan Rysslands invasion av Ukraina, och att de skenande priserna och elbristen inte enbart kan skyllas på kriget.

”En trygg och konkurrenskraftig elförsörjning har lagt grunden för Sveriges välstånd”, skriver Johan Bruce på Skogsindustrierna, ”men nu hotar elkostnaden vår industri, medan en utbyggd biobränslebaserad kraftvärmeproduktion skulle ge oss mer planerbar elproduktion”. En planerbar elproduktion skulle enligt Johan Bruce bidra till att elpriserna pressas ned och stamnätet avlastas.

Läs mer på i vår senaste artikel, och kontakta oss gärna om du har frågor om energikonvertering till fossilfri bioenergi.

Christer Rosendal, BKtech

Har du några frågor? Hör av dig till:

Christer Rosendahl

Försäljningsansvarig Energibolag

+46 (0)70-770 23 10

christer.rosendahl@bktech.se

Jag vill bli kontaktad