Kemiindustrin

Hos våra kunder inom kemiindustrin är hetvatten och termisk hetolja de vanligaste energislagen. För att kunna möta energibehoven på ett effektivt sätt erbjuder BKtech mobila bioenergianläggningar på 1-15 MW som är enkla att transportera, snabba att integrera och möjliga att flytta vid behov. Det gör att vi kan leverera en snabb och trygg energiförsörjning som minskar klimatavtrycket, utan att behöva påverka verksamheten eller produktionen.