Livsmedelsindustrin

BKtech har lång erfarenhet av att hjälpa livsmedelsindustrin att bli fossilfri och sänka sina energikostnader. Vi har stor förståelse för livsmedelsindustrins processer och hur viktigt det är att den levererade bioenergin uppfyller kraven på snabb lastreglering, höga tryck och höga temperaturer.

Med våra mobila bioenergianläggningar och gedigen kunskap kan vi stolt leverera en snabb och trygg energiförsörjning utan att behöva påverka livsmedelsföretagens produktion.