BioMulti

BioMulti är en serie effektiva och flexibla bioenergianläggningar med multifuelbrännare. Träpulver är det primära bränslet, men BioMulti trivs även med bioolja, biogas, naturgas, gasol och E01. Kraftfulla BioMulti finns att få i effekter från 3 till 8 MW.