BioMax

BioMax är något så unikt som mobila bioenergianläggningar i segmentet 7–15 MW. BioMax lämpar sig därför lika väl för industrin som för kommuner som vill fasa ut sina fossila värmeverk. BioMax byggs i moduler och bestyckas med multifuelbrännare som kan användas med träpulver eller alternativa bränslen.

Klimatvänlig energiproduktion

Bio Max, 15 MW, BKtech

BKtech BioMax är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig energiproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna fabrik i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden, och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande system och intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet och trygg energileverans.

Hög kvalitet

Bio Max 15 MW, träpelletssilo, BKtech

BKtech BioMax levereras normalt med 4 st. 85 m³ träpelletssilon som motsvarar 540–1080 MWh energi. Bioenergianläggningen består av 6–8 moduler som tillverkas och monteras i vår produktionsanläggning i Småland, Sverige. BioMax har hög kvalitet på komponenter, brännare från välkända WTS AB, PLC system från Siemens och en egenutvecklad biopanna.

Enkel installation

Man installerar el

Anläggningen levereras vanligen på lastbil enligt Europastandard. BKtech har upparbetade samarbeten med både transportörer och entreprenader som hjälper till med lyft. BKtech BioMax är dessutom enkel att installera: det krävs få förberedelser, vanligen endast en gjuten platta där vi ställer bioenergianläggningen. BioMax är förberedd med anslutningspunkter och flänsar som kopplas till kundens system.

Litet footprint

Bio Max, 15 MW, BKtech

Vi på BKtech har utvecklat BioMax i syfte att ge så litet footprint som möjligt. BioMax har måtten 8m i bredd, 23m i längd och har en höjd på 7m exkl. skorsten och silo. BioMax kan även monteras ner och flyttas vid behov vilket ger möjlighet att sälja bioenergianläggningen vid behov. Mobila bioenergianläggningar ger lägre projektkostnad för kunden genom få förberedande åtgärder, kort leveranstid och effektiv integration mot kundens system.

Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar

Christer Rosendal, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Christer Rosendahl

Försäljningsansvarig Energibolag

+46 (0)70-770 23 10

christer.rosendahl@bktech.se

Jag vill bli kontaktad