BioOne

BioOne är vår familj av mobila, bioenergianläggningar, där träpellets används som energikälla i effekter från 870 kW till 2 MW. BioOne finns i varianter optimerade för produktion av ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja.

Effektiv & driftsäker

BKtech BioOne är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig energiproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna anläggning i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden, och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande system med intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet, hög verkningsgrad och trygg energileverans.

Moduler av hög kvalitet

Montering av mobil bioenergianläggning

BKtech BioOne levereras normalt med en 85 m3 träpelletssilo som motsvarar 270 MWh energi. Bioenergianläggningen består av en modul som tillverkas och monteras i vår produktionsanläggning i Småland, Sverige. BioOne har hög kvalitet på komponenter, brännare från välkända Ariterm, PLC system från Siemens och biopannor från svenska VEÅ. BKtech har upparbetade samarbeten med både transportörer och entreprenader som hjälper till med lyft – allt för att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder.

Enkel installation

Man installerar el

Anläggningen levereras vanligen på lastbil enligt Europastandard, och BKtech har upparbetade samarbeten med både transportörer och entreprenader som hjälper till med lyft. BKtech BioOne är dessutom enkel att installera. Det krävs få förberedelser, vanligen endast en gjuten platta där vi ställer bioenergianläggningen. BioOne är förberedd med anslutningspunkter och flänsar som kopplas till kundens system.

Stor effekt i litet format

Detaljbild montering av mobil bioenergianläggning

Vi på BKtech har utvecklat BioOne i syfte att ge så litet footprint som möjligt. BioOne har måtten 3,7m i bredd, 12 m i längd och har en höjd på 4,1m exkl. skorsten och silo. BioOne kan även monteras ner och flyttas vid behov vilket ger möjlighet att sälja bioenergianläggningen vid behov. Mobila bioenergianläggningar ger lägre projektkostnad för kunden genom få förberedande åtgärder, kort leveranstid och effektiv integration mot kundens system.

Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar

Staffan Lundegårdh, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad