BioMax

BioMax är något så unikt som mobila bioenergianläggningar i segmentet 7–15 MW. BioMax lämpar sig därför lika väl för industrier som för kommuner som vill fasa ut sina fossila värmeverk. BioMax byggs i moduler och bestyckas med multifuelbrännare som kan användas med träpulver eller alternativa bränslen.

Fyll i er förbrukning

Eller

Välj önskad effekt

BioMax Heat 9 MW

BKtech BioMax Heat är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig varmvattenproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna anläggning i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande pannsystem och intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet och trygg varmvattenleverans.

Typ

Mobil biobränsleanläggning


Energislag

Varmvatten för uppvärmning


Bränsle

Träpulver


Effekt

9 MW


Träpelletssilo

2 x 85 m3


Footprint

7,0 x 15,0 x 7,0 m


Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar