BioMulti

BioMulti är en serie effektiva och flexibla bioenergianläggningar med multifuelbrännare. Träpulver är det primära bränslet, men BioMulti trivs även med bioolja, biogas, naturgas, gasol och E01. Kraftfulla BioMulti finns att få i effekter från 3 till 8 MW.

Fyll i er förbrukning

Eller

Välj önskad effekt

BioMulti Heat 6 MW

BKtech BioMulti Heat är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig varmvattenproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna anläggning i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande pannsystem och intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet och trygg varmvattenleverans.

Typ

Mobil biobränsleanläggning


Energislag

Varmvatten för uppvärmning


Bränsle

Träpulver


Effekt

6 MW


Träpelletssilo

2 x 85 m3


Footprint

4,5 x 15,0 x 5,1 m


Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar