BioOne

BioOne är vår familj av mobila, träpelletsdrivna bioenergianlägggningar i effekter från 870 W till 2 MW. BioOne finns i flera varianter som är optimerade för produktion av ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja. Mångsidiga BioOne 2 MW är vår storsäljare!

Fyll i er förbrukning

Eller

Välj önskad effekt

BioOne Thermal 1,3 MW

BKtech BioOne Thermal är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig hetoljeproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna anläggning i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande pannsystem och intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet och trygg hetoljeleverans.

Typ

Mobil biobränsleanläggning


Energislag

Hetolja


Bränsle

Träpellets


Effekt

3 MW


Träpelletssilo

1 x 85 m3 (motsv. 270 MWh energi)


Footprint

3,7 x 12,0 x 4,1 m


Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar