BioTwin

BioTwin bygger på exakt samma tekniska grund som BioOne, men är utrustad med dubbla biopannor för träpellets – därav namnet. BioTwin finns i modeller från 3 till 4 MW och du väljer typ av produktion: ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja.

Fyll i er förbrukning

Eller

Välj önskad effekt

BioTwin Thermal 3 MW Twin

BKtech BioOne Thermal är en mobil bioenergianläggning för effektiv, driftsäker och klimatvänlig hetoljeproduktion. Tack vare att vi bygger och optimerar anläggningarna på vår moderna anläggning i Blomstermåla kan vi leverera och installera snabbt i hela landet. Alla komponenter i våra anläggningar tillverkas i Norden och Siemens levererar våra PLC-system för styrning och övervakning. Kombinationen av ett högpresterande pannsystem och intelligent styrning gör att anläggningen hanterar snabba lastvariationer på ett mycket flexibelt och stabilt sätt. Automatiserade processer och minimalt underhållsbehov bidrar till mycket hög tillgänglighet och trygg hetoljeleverans.

Typ

Mobil biobränsleanläggning


Energislag

Hetolja


Bränsle

Träpellets


Effekt

3 MW Twin


Träpelletssilo

2 x 85 m3


Footprint

---


Tekniska fördelar

Ekonomiska fördelar

Klimatfördelar