Abetong

I Småländska Vislanda har Abetong gjort sin produktion mer klimatsmart

Uppdrag

Abetong är ett av landets ledande företag inom prefabricerade betongelement. Dessutom jobbar företaget aktivt och mångsidigt med hållbarhetstänk och klimatsmart betong: BioBetong. Som en del av en fortsatt hållbar produktion ville Abetong byta ut den fossila eldningsoljan till biobränsle.

Uppdragsgivare:

Abetong AB

Industri:

Betong

Lösning/produkt:

BKtech BioTwin Heat 1,5 MW för produktion av varmvatten

Kuriosa:

Med Abetongs biobetong kan byggherrar minska CO₂-avtrycket med 20-25%

Hur gjorde vi?

BKtech levererade två stycken pelletspannor på 750kW vardera, för att hjälpa Abetong att konvertera från fossil eldningsolja till bioenergi. Anläggningarna är ansluten till det befintliga produktions- och värmesystemet på Vislandafabriken – även kallad S-fabriken – och gör att fabriken går från fossila bränslen till bioenergi.

Resultatet

Leveransen av bioenergianläggningen skedde under vintern 2021/2022 och ska under år 2022 påbörja ABetongs fossilfria produktionsresa. Hur mycket Abetong kommer att reducera sina ekonomiska kostnader och CO₂-utsläpp kommer presenteras så fort ett resultat kommer in. Projektet delfinansierades av Klimatklivet. Vi ser fram emot att få följa klimatresan, som gynnar både företaget, naturen och planeten.

-93%

-65%

Utsläpp
Kostnad

Generell bränslebesparing, ej relaterat till specifikt kundcase.

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Henrik Juhlin

Projektledare

+46 (0)73-396 49 79

henrik.juhlin@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler inom betongindustrin

Fler företag som har våra lösningar