Atria

I Borås blir korvklassikerna fossilfria

Uppdrag

Atria i Borås har ett tydligt övergripande mål: att skapa en koldioxidneutrala livsmedelskedja. Ett stort steg på vägen är att ge upp den gamla oljepannan och skapa en fossilfri och klimatsmart produktion som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Uppdragsgivare:

Atria

Industri:

Livsmedel/korv

Lösning/produkt:

BKtech BioOne Steam 1,3 MW för produktion av ånga

Kuriosa:

Atria i Borås tillverkar några av våra mest älskade korvklassiker: Onsalakorv, Norrbodakorv och Ridderheims ölkorv.

Hur gjorde vi?

Under våren 2022 levererades en mobil bioenergianläggning på 1,3 MW för produktion av ånga från biobränsle i form av träpellets. Eftersom träpellets är en naturlig och hållbar råvara, tillverkad av restprodukter från träindustrin, blir bioenergianläggningen ”ett fantastiskt tillskott till Boråsfabriken och ett stort steg mot våra högt uppsatta hållbarhetsmål”, enligt Gustaf Holst, Technical Manager på Atria.

Jenny berättar om Atrias energiresa

Atria i Borås tillverkar några av våra mest älskade korvklassiker. Här berättar Jenny Johansson, Platschef om beslutet att konvertera till träpellets, driftsäkerheten och strävan mot att bli fossilfria och minskade energikostnader.

Nu tar vi nästa steg i vår klimatomställning. Både våra kunder och vi själva vill få ner utsläppen och målet är att bli fossilfria så snabbt som möjligt. Det här blir ett fantastiskt tillskott till Boråsfabriken och ett stort steg mot våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

Gustaf Holst

Technical Manager Atria Sweden

Resultatet

Atria förväntas reducera sina koldioxidutsläpp med 580 ton per år. Det är stora miljöbesparingar, som dessutom går hand i hand med ekonomiska besparingar. Investeringen finansierades delvis av investeringsstödet Klimatklivet, och återbetalningstiden för bioenergianläggningen blir kort eftersom energikostnaden för bioenergi är betydligt lägre än för fossila alternativ.

-93%

-65%

Utsläpp
Kostnad

Generell bränslebesparing, ej relaterat till specifikt kundcase.

Andreas Åström, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Andreas Åström

Projektchef

+46 (0)70-641 55 22

andreas.astrom@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler företag som har våra lösningar