CWS Sweden AB

Tvätteriet i Skara ha gjort en energikonvertering och kan därför erbjuda sina kunder en fossilfri tvättleverans

Uppdrag

CWS är en tysk koncern som bland annat erbjuder tvättservice för hotell, företag och Landstinget. Tvätteriet i Skara ville genomföra en energikonvertering för att kunna erbjuda en mer hållbar och klimatvänlig tvättservice till sina kunder. Många av deras hotellkunder är dessutom Svanen-märkta, och har därför ett krav på ”fossilfri” tvätt.

Uppdragsgivare:

CWS Sweden AB

Industri:

Tvätteri

Lösning/produkt:

BKtech BioOne Steam 1,3 MW för produktion av ånga

Kuriosa:

Hur gjorde vi?

Den mobila bioenergianläggningen färdigställdes och provades vid BKtech’s fabrik i Blomstermåla innan leverans. I början av oktober 2020 levererades anläggningen till CWS i Skara. Där kopplades anläggningen ihop med kundens produktionsanläggning och vi genomförde prestandaprov och provdrift, innan driftsättning och överlämning till CWS. Projektet delfinansierades av Klimatklivet

Bioenergi är en sparbössa för oss

Företaget CWS satsar hårt på att bli helt klimatneutrala. Sedan 2020 har man använt sig av biomassa för att generera processvärme och är mycket nöjda med resultatet. I verksamheten ingår bland annat tvätteri. Hör Jens Abeling, Project Manager Operations, berätta om CWS’ resa mot en mer hållbar verksamhet tack vare sin energikonvertering. ”Vi borde bytt till pellets tidigare”, berättar han.

Resultatet

Den totala tiden från underskrivet kontrakt till leverans av fossilfri ånga var cirka 7 månader. Tack vare mycket effektiva produktionsmetoder har BKtech marknadens kortaste leveranstider, vilket i sin tur leder till att kunderna snabbare får lägre energikostnader. Till skillnad mot platsbyggda anläggningar innebär en leverans av en mobil bioenergianläggning en minimal påverkan på kundens befintliga verksamhet.

-93%

-65%

Utsläpp
Kostnad

Generell bränslebesparing, ej relaterat till specifikt kundcase.

Andreas Åström, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Andreas Åström

Projektchef

+46 (0)70-641 55 22

andreas.astrom@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler företag som har våra lösningar