IWB Bahnhof, neonskylt, BKtech

IWB Bahnhof

I Basel, Schweiz tredje största stad, försörjer IWB (Industrielle Werke Basel) regionen med bland annat energi.

Uppdrag

IWB Bahnhof hade tidigare använt fossilgas som bränsle till fjärrvärmenätet. Målet med anläggningen i Basel är att uppnå topplastprestandan med ett CO₂ neutralt bränsle. Man valde då att utvärdera flera alternativ, såsom biogas och el. Slutligen föll valet på träpulver vilket har likvärdiga funktionella egenskaper som fossilgas, men ger stora gröna fördelar och snabb lastreglering. Bränsletillförseln sker genom ett hetvattensystem som drivs av träpulver, vilket är tillverkad av träpellets från närliggande orter.

Uppdragsgivare:

IWB Bahnhof

Industri:

Energibolag

Lösning/produkt:

BKtech BioFlex 2×15 MW för produktion av hetvatten

Kuriosa:

Fastigheten där processanläggningen installeras har ett högt kulturvärde, vilket innebär att installationen måste ske med varsam hand. Hetvattenpannorna och övrig utrustning lyfts därför in genom fasadens fönsterpartier.

BKtech löser utmaningar genom erfarenhet och stort engagemang

Stefan Crollet

IWB Bahnhof

Vi får ett flexibelt och högpresterande processystem för framtiden

Benedikt Gratwohl

IWB Bahnhof

Vi har en hållbarhetsstrategi som är starkt orienterad mot internationella, nationella och lokala mål

Benedikt Gratwohl

IWB Bahnhof

Energibolag med behov av hög prestation

Schweiziska IWB Bahnhof ställde om till bioenergi med hjälp av träpelletspulver. Den anrika anläggningen måste kunna prestera på topp under vintermånaderna och “pellets is the way to go”, säger Head of Plant Engineering, Benedikt Gratwohl.

Hur gör vi?

Entreprenaduppdraget för BKtech består av att inrymma processanläggningen i en äldre centralt belägen fastighet i staden Basel.

BKtech installerar ett hetvattensystem som inkluderar två 15 MW hetvattenpannor för leverans av hetvatten till IWB:s fjärrvärmesystem. Hetvattensystemet består av bränslehantering, kvarnsystem för malning av träpellets till träpulver och pulversystem inklusive multifuel-brännare, vilket ger maximal flexibilitet i valet av fossilfritt bränsle då brännarna även hanterar biogas och bioolja.

Träpellets från närliggande trakter mals till träpulver i en kvarn i fastighetens bottenplan. Därefter transporteras träpulvret till en pulversilo för dosering till brännarna som sitter på hetvattenpannorna i markplan i IWB:s processhall.

BKtech installerar en högkvalitativ rökgasrening med keramiska filter och SNCR (Selective non-catalytic reduction) för att möta IWB:s krav på emissioner, NOx och stoft. Dessutom installeras två economizers för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad för processanläggningen. BKtech levererar även styrsystem och automation som integreras med IWB:s övergripande kontrollsystem.

Träpulvret förbränns i hetvattenpannorna som producerar fossilfritt hetvatten till IWB:s fjärrvärmesystem, det ska primärt kunna användas som topplast när så krävs.

Se hur processen kan fungera med träpulver

Här förklarar vi vår bioenergiprocess när du väljer träpulver till din modulära bioenergianläggning.

Jag är stolt över att vi på BKtech får vara en del av IWB:s resa att leverera fossilfri energi till sina fjärrvärmekunder. IWB har varit mycket engagerade i projektet och det är extra roligt att kunna hjälpa dem tack vare vår långa erfarenhet i detta fall genom en anläggning med träpulver som bränsle

Christer Rosendahl

BKtech

Hur mycket kan du spara?

Genom att energikonvertera från fossilt bränsle till fossilfri bioenergi kan ni spara på både klimatet och ekonomin. Gör en beräkning utifrån er verksamhet och ta reda på hur mycket ni kan spara i C0₂ och i kassan.

Gör din beräkning
Christer Rosendal, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Christer Rosendahl

Försäljningsansvarig Energibolag

+46 (0)70-770 23 10

christer.rosendahl@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler företag som har våra lösningar